یسرا دوساله به دلیل خونریزی دستگاه گوارشی بستری شده است.

یسرا دوساله به دلیل خونریزی دستگاه گوارشی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یسرا دوساله به دلیل خونریزی دستگاه گوارشی در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

یسرا به دنبال تب مداوم دچار ضایعات پوستی و خونریزی شده است.

پدر یسرا کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با تنها فرزند خود و به همراه خانواده پدربزرگ در اهواز سکونت دارند و به لحاظ اقتصادی شرایط خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یسرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر یسرا نمیتوانند هزینه درمان وی را تامین کنند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده