یزدان دوساله جهت خارج کردن لوله گاستروستومی بستری شده است.

یزدان دوساله جهت خارج کردن لوله گاستروستومی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یزدان دوساله که قادر به تغذیه کافی و کامل از طریق دهان نبوده و گاستروستومی(لوله‌گذاری داخل معده با هدف رساندن غذا و مایعات به بدن فرد)شده بود، جهت خارج کردن لوله گاستروستومی در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر یزدان دچار نارسائی کلیه است و به همین دلیل بیکار است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در منزل روستائی پدری واقع در زابل ساکن هستند و از طریق یارانه امرارمعاش می‌کنند و بسیار بی‌بضاعت هستند.

شما هموطنان عزیز می‌توانید با کمکهای هر چند کوچک خود در سلامتی و بهبودی یزدان عزیز سهیم باشید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار