یحیی سه‌ماهه به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است.

یحیی سه‌ماهه به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یحیی سه‌ماهه به دلیل ضعف و بیحالی در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر یحیی کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در سراوان سیستان و بلوچستان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یحیی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر یحیی شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان وی را تامین کنند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده