یاسین(2) دوساله به دلیل تورم و التهاب کلیه بستری شده است.

یاسین(2) دوساله به دلیل تورم و التهاب کلیه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یاسین دوساله به دلیل تورم و التهاب کلیه(هیدرونفروز)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر یاسین ناشنوا است و قبلا کارگر میوه‌فروشی بوده و مدتی است بیکار شده و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزند خود در روستای لادان اصفهان و در منزل مادری سکونت دارند واز طریق کمکهای مادربزرگ امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یاسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

یاسین عزیز که در یک ماه گذشته نیز به دلیل بیماری‌اش در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل نوع بیماری‌اش دوباره بستری شده و خانواده وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت