یاسین یک‌ساله به دلیل دیسترس تنفسی و تشنج بستری شده است.

یاسین یک‌ساله به دلیل دیسترس تنفسی و تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یاسین یک‌ساله به دلیل دیسترس تنفسی و تشنج در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر یاسین راننده شهرداری است و میانگین درآمد ماهیانه او یک میلیون و یکصد هزار تومان می‌باشد.

مادر یاسین در قید حیات نمی‌باشد و یاسین به همراه پدر خود در مشهد و در منزل پدربزرگ سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یاسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 28 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار مغز و ...

بنا به توصیه پزشک معالج، یاسین عزیز جهت ادامه درمان بایستی به مرکز درمانی با تجهیزات بیشتر انتقال داده شود.

پدر یاسین قادر به پرداخت کل هزینه‌های درمان او نیست و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندش، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت