یاسین هشت ماهه به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

یاسین هشت ماهه به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یاسین هشت ماهه به دلیل سندرم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است.

یاسین پیش از این مشکل قلبی نیز داشته و تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته است.

پدر یاسین کارگر و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هشتصد هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در بندرعباس سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یاسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

یاسین از اتباع افغانی می باشد و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و هزینه های درمان او بصورت آزاد محاسبه می شود.

پدر و مادر یاسین در شرایط نامناسب اقتصادی بسر می‌برند و برای تامین هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت