یاسین سه ماهه به دلیل نقص جمجمه بستری شده است.

یاسین سه ماهه به دلیل نقص جمجمه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یاسین سه ماهه به دلیل بسته نشدن ملاج سر در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

پدر یاسین کارگر بیکار و مادرش خانه دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در اصفهان سکونت دارند.

این خانواده که از نظر وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف می باشند، توانایی پرداخت هزینه بیمارستان یاسین عزیز را ندارند و نیاز به یاری هموطنان گرامی دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت