یاسین دو ماهه به دلیل ابتلا به سندروم پیررابین بستری شده است.

یاسین دو ماهه به دلیل ابتلا به سندروم پیررابین بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یاسین دو ماهه به دلیل ابتلا به سندروم پیررابین (این سندرم ترکیبی از چند ناهنجاری می باشد که عبارتند از :1. شکاف کام ساده 2. فک پایینی کوچک 3. افتادن زبان به سمت عقب) و بیماری قلبی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر یاسین نگهبان پارکینگ و مادرش خدمتکار منازل می باشد.

این خانواده که دارای 2 فرزند دوقلو می باشند در شاهین شهر اصفهان در منزلی استیجاری سکونت دارند.

برادر دوقلوی یاسین نیز به این سندروم مبتلا می باشد و به دلیل مشکلات مالی و هزینه های سنگین نگهداری و درمان این دوقلوها،پدر یاسین وی را در بیمارستان رها کرده و ممکن است کودک برای نگهداری به مرکز بهزیستی انتقال داده شود.

کمک در تامین هزینه های درمانی یاسین می تواند در برگشتن او به کانون خانواده بسیار اثرگذار باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت