یاسین تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

یاسین تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یاسین تازه متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر یاسین کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یاسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 41 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به طولانی بودن مدت درمان و بالا بودن هزینه درمان، پدر و مادر یاسین قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت