یاسین تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است.

یاسین تازه متولد به دلیل نارسایی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یاسین که تازه متولد شده به دلیل نارسایی ریوی در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر یاسین کارگر ساده می باشد که در حال حاضر بیکار است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در خرم آباد سکونت دارند.

با توجه به شرایط مالی این خانواده، پدر و مادر یاسین قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و نیاز به یاری و کمک شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده و ترخیص بیمار، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت