یاسمن یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

یاسمن یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یاسمن یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید(گاستروآنتریت)در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر یاسمن کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود ششصد و هشتاد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یاسمن عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

یاسمن از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

خانواده یاسمن قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیستند و نیازمند یاری و همراهی شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت