یاسر هفت‌ساله به دلیل سوختگی بستری شده است.

یاسر هفت‌ساله به دلیل سوختگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یاسر هفت‌ساله به دلیل سوختگی در بیمارستان شهدای محراب یزد بستری شده است.

یاسر عزیز از ناحیه دستها و صورت دچار سوختگی شده و این امر موجب چسبندگی دستها و گوش شده است و بایستی تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

پدر یاسر کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در میبد یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یاسر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

یاسر از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر یاسر توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند و برای تامین هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت