یاسر هشت‌ساله به دلیل ترومای سر‌و‌صورت بستری شده است.

یاسر هشت‌ساله به دلیل ترومای سر‌و‌صورت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یاسر هشت‌ساله به دلیل سقوط از بلندی دچار ترومای سر‌و‌صورت شده و در بیمارستان رازی سراوان بستری شده است.

پدر یاسر به دلیل مشکل اعصاب و روان قادر به کار کردن نمی‌باشد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند با وضعیت مسکن نامناسب در اسفندک از توابع سراوان ساکن هستند و تنها منبع درآمدشان یارانه است و به سختی امرار معاش می‌کنند.

کمک‌های هر‌چند‌کوچک شما هموطنان عزیز می‌تواند در جهت یاری رساندن به این خانواده و درمان فرزندشان بسیار مؤثر واقع شود.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار