کیمیا هفت ماهه به دلیل تب بستری شده است.

کیمیا هفت ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

کیمیا هفت ماهه به دلیل تب در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر کیمیا بیکار و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزندشان در منزلی استیجاری در نهبندان ساکن هستند و شرایط زندگی خیلی سختی دارند.

این خانواده با توجه به وضعیت مالی نامناسب و شرایط نامطلوبی که دارند به هیچ وجه قادر به تأمین هزینه درمان کیمیا نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت