کیمیا هفت ساله به دلیل تب بستری شده است.

کیمیا هفت ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

کیمیا هفت ساله به دلیل تب و عفونت در بیمارستان امیرالمومنین زابل بستری شده است.

پدر کیمیا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان است.

این خانواده با دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای زابل سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان کیمیای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر کیمیا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما