کیان تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

کیان تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

کیان تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر کیان کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

کیان به همراه پدر و مادر خود در منزلی استیجاری در هرات یزد سکونت دارند و شرایط مالی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان کیان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 33 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر کیان قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و برای درمان تنها فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت