کیانا دوساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

کیانا دوساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

کیانا دوساله به دلیل عفونت ریه در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

کیانا علاوه بر عفونت ریه مبتلا به دیابت نیز می‌باشد و بطور مکرر در بیمارستانهای یاسوج و شیراز بستری می‌شود.

پدر کیانا کارگر شرکت باربری بوده و اکنون به دلیل تعدیل نیروی کار، بیکار شده است و مادر خانه‌دار است و تنها منبع درآمد خانواده یارانه می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در یاسوج سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان کیانای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر کیانا توانایی پرداخت هزینه درمان وی را ندارند و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت