کیارش تازه‌متولد به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

کیارش تازه‌متولد به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

کیارش تازه‌متولد به دلیل تنگی نفس در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر کیارش راننده تاکسی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستای ماسور خرم‌آباد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان کیارش عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، اکو و ...

پدر و مادر کیارش شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان فرزندشان را پرداخت کنند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده