کوثر هفت‌ساله به دلیل نارسایی کلیه بستری شده است.

کوثر هفت‌ساله به دلیل نارسایی کلیه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

کوثر هفت‌ساله به دلیل نارسایی کلیه در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بستری شده است.

پدر کوثر به دلیل از کار افتادگی توانایی کار کردن ندارد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در منزل شخصی در خورموج بوشهر سکونت دارند و از طریق دریافت مستمری تامین اجتماعی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان کوثر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر کوثر قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت