کوثر دو ماهه به دلیل سیانوز بستری شده است.

کوثر دو ماهه به دلیل سیانوز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

کوثر دو ماهه به دلیل سیانوز در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

کوثر عزیز از بدو تولد مبتلا به بیماری قلبی(تک بطنی و جابجایی رگ) بوده و تحت درمان می‌باشد.

پدر کوثر کارگر می‌باشد که به دلیل نبود کار مدتی است بیکار است و مادر خانه‌دار است و تنها منبع درآمد خانواده یارانه می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در زابل سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان کوثر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر کوثر به دلیل مشکلات مالی، قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت