کارن قل1 یک‌ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

کارن قل1 یک‌ماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

کارن قل1 یک‌ماهه به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است و باید تحت مراقبتهای ویژه قرار گیرد و هر چه سریعتر درمان شود.

برادر دوقلوی کارن نیز به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان بستری شده است.

پدر کارن کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در نورآباد لرستان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان کارن عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 24 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر کارن قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند تا هر دو نوزادشان به بهبودی کامل دست یابند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت