پژمان یک‌ماهه به دلیل سم‌زدایی بستری شده است.

پژمان یک‌ماهه به دلیل سم‌زدایی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

پژمان یک‌ماهه به دلیل سم‌زدائی در بیمارستان شهیدصدوقی یزد بستری شده است و به علت اعتیاد مادر در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده تا اثر مواد از بدن وی خارج شود.

پدر پژمان کارگر بنا و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای ابرکوه یزد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان پژمان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر پژمان قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت