پوریا(2)پانزده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

پوریا(2)پانزده ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

پوریا پانزده ساله به دلیل آپاندیس در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر پوریا آبدارچی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سه میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزل شخصی در یاسوج سکونت دارند و به علت پرداخت قسط، با مشکلات مالی زیادی مواجه هستند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان پوریای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، هزینه آزمایشگاه و...

پوریای عزیز که در ماه گذشته نیز به دلیل آسم بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهری ترخیص شده بود به دلیل جراحی آپاندیس و برای دومین بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما