پریا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

پریا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

پریا تازه متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر پریا کارگر فصلی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده پانصدهزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستایی از توابع یاسوج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان پریای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 23 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر پریا قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت