پرنیان دوساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

پرنیان دوساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

پرنیان دوساله به دلیل مسمومیت دارویی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر و مادر پرنیان از هم جدا شده‌اند و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند و تحت پوشش کمیته امداد هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان پرنیان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

به دلیل شرایط مالی ضعیف این خانواده، پرنیان عزیز با یک روز تاخیر، تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته و به همین دلیل هزینه‌های درمان یک روز اول بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر پرنیان توانایی پرداخت هزینه درمان وی را ندارد و برای درمان فرزندش، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده