ویس ده ماهه به دلیل مشکل مغزی بستری شده است.

ویس ده ماهه به دلیل مشکل مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ویس ده ماهه به دلیل مشکل مغزی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر مشکل اعصاب دارد و توانایی کارکردن ندارد و مادر خانه دار است و به سختی امرار معاش می کنند.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در افغانستان سکونت دارند و برای درمان فرزندشان به ایران آمده اند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ویس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی ،تصویربرداری و ...

ویس از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر ویس قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت