ویانا تازه‌متولد به دلیل بیماری اکتروپیون بستری شده است.

ویانا تازه‌متولد به دلیل بیماری اکتروپیون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ویانا تازه‌متولد به دلیل اکتروپیون(برگشتن لبه پلک تحتانی به سمت خارج، که باعث می‌شود چشم و مخاط آن در معرض هوا و در نتیجه خشکی قرار گیرند)در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است و هرچه سریعتر بایستی درمان شود.

اگر این بیماری درمان نشود باعث ضخیم شدن مخاط داخلی پلکها و ایجاد التهاب و در نهایت صدمه به چشم می‌شود.

پدر ویانا کارگر روزمزد ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در خرم‌آباد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ویانای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر ویانا قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت