وحید یازده ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

وحید یازده ساله به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

وحید یازده ساله به دلیل نارسایی قلبی مادرزادی (وجود حفره در ديواره هاي ميان دو بطن) در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

وحید که از بدو تولد تحت مراقبت و درمان مداوم بوده، اکنون نیاز به عمل جراحی قلب دارد.

پدر وحید کارگر بیکار و مادرش خانه دار است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در خانه ای استیجاری در یزد سکونت دارند.

با توجه به بیکاری پدر و هزینه های سنگین درمان و نگهداری از وحید عزیز، این خانواده قادر به تأمین هزینه درمان او نمی‌باشند و برای درمان او به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت