وحید هفت‌ماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است.

وحید هفت‌ماهه به دلیل انسداد روده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

وحید هفت‌ماهه به دلیل انسداد روده در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر وحید کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده چهارصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در روستای رباط خاش سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان وحید عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر وحید قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت