وحید سه‌ساله به دلیل سپسیس بستری شده است.

وحید سه‌ساله به دلیل سپسیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

وحید سه‌ساله به دلیل سپسیس(عفونت خون)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر وحید چوپان است و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در روستای پلان چابهار و در منزل پدری سکونت دارند و تنها منبع درآمدشان یارانه است.

مبلغ موردنیاز برای درمان وحید عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده، پدر و مادر وحید قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت