هلیا سه‌ساله به دلیل کمبود کلسیم بستری شده است.

هلیا سه‌ساله به دلیل کمبود کلسیم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هلیا سه‌ساله به دلیل کمبود کلسیم در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر هلیا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان است.

این خانواده با دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در نجف‌آباد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان هلیا عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 20 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر هلیا قادر به پرداخت کل هزینه بیمارستان نیستند و برای تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت