هلن پنج‌ماهه به دلیل بدشکلی فرم سر در هنگام تولد، بستری شده است.

هلن پنج‌ماهه به دلیل بدشکلی فرم سر در هنگام تولد، بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هلن پنج‌ماهه به دلیل بدشکلی فرم سر در هنگام تولد، در بخش جراحی اطفال بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر هلن کارگر و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با سه نوزاد سه قلوی خود در یک منزل استیجاری در شهرستان ایذه واقع در استان خوزستان زندگی می‌کنند و از طریق دریافتی اندک پدر و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده توانایی پرداخت هزینه درمان هلن عزیز را ندارند و برای درمان او نیاز به یاری هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت