هستی یازده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

هستی یازده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هستی یازده‌ساله به دلیل آپاندیس در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر هستی در قید حیات نمی‌باشد و مادر به همراه دو فرزند خود در قرچک سکونت دارند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود هفتصدهزار تومان است که از محل مستمری پدر تامین می‌شود.

مبلغ موردنیاز برای درمان هستی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

مادر هستی قادر به تأمین و پرداخت کل هزینه درمان نمی‌باشد و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت