هدیه پانزده‌ساله به دلیل عقرب‌گزیدگی بستری شده است.

هدیه پانزده‌ساله به دلیل عقرب‌گزیدگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هدیه پانزده‌ساله به دلیل عقرب‌گزیدگی در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر هدیه کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و یکصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود که یکی از فرزندان دچار معلولیت می‌باشد در منزلی استیجاری در تفت سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان هدیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، نوار قلب و ...

هدیه از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

خانواده هدیه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت تامین هزینه‌های درمان وی، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت