هدیه سه‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

هدیه سه‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هدیه سه‌ساله به دلیل عفونت ریه در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر هدیه در عملیات انتحاری در افغانستان مجروح شده و هر دو پای خود را از دست داده است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در افغانستان سکونت دارند و برای درمان هدیه عزیز به ایران آمده‌اند.

مبلغ موردنیاز برای درمان هدیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر هدیه قادر به تامین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
اسناد شفافیت