هدیه زهرا نوزاد تازه متولد به علت تب بستری شده است.

هدیه زهرا نوزاد تازه متولد به علت تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هدیه زهرا نوزاد تازه متولد به علت تب و گرمازدگی در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر هدیه زهرا آرایشگر و مادرش خانه دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزندشان در منزلی استیجاری در نهبندان ساکن هستند.

درآمد پدر هدیه زهرا بسیار پایین بوده و کفاف گذران زندگی این خانواده را نمی دهد.

با پرداخت کمک هزینه به این خانواده سهمی در شادی ایشان داشته باشید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت