هانیه یک‌ساله به دلیل شکستگی انگشت دست بستری شده است.

هانیه یک‌ساله به دلیل شکستگی انگشت دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هانیه یک‌ساله به دلیل شکستگی انگشت دست در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر هانیه خانواده را رها کرده و مادر هانیه گاهی اوقات مشغول به کار آرایشگری است.

هانیه عزیز با مادر و دوستان وی در اردکان و در منزلی استیجاری که مبلغ اجاره توسط دوستان پرداخت می‌شود زندگی می‌کنند و شرایط مالی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان هانیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، مشاوره پزشک و ...

با توجه به اینکه پدر هانیه در زمان بارداری همسرش متارکه کرده به همین دلیل هانیه دارای مدارک هویتی نیست و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد و هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر هانیه قادر به پرداخت هزینه درمان وی نمی‌باشد و برای درمان فرزندش چشم‌انتظار یاری و حمایت شما مهریاران عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده