هانیه پانزده‌ساله به دلیل جراحی سینوس پیلونیدال بستری شده است.

هانیه پانزده‌ساله به دلیل جراحی سینوس پیلونیدال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هانیه پانزده‌ساله به دلیل جراحی سینوس پیلونیدال در بیمارستان ولیعصر دره‌شهر بستری شده است.

کیست پیلونیدال یا سینوس پیلونیدال یک کیسه کوچک پوستی حاوی مو در قسمت پایین کمر است و هانیه عزیز به دنبال درد و ترشحات چرکی این ناحیه، به این مرکز مراجعه کرده و بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر هانیه در قید حیات نیست و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای دره‌شهر ایلام سکونت دارند و تنها منبع درآمد خانواده یارانه می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان هانیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

هانیه قبلا تحت پوشش بیمه کارگری پدر بوده و اکنون به دلیل فوت پدر تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر هانیه به تنهایی قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز نیاز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده