هانیه هشت‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

هانیه هشت‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هانیه هشت‌ماهه به دلیل تب در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر هانیه به علت بیماری بیکار است و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده به همراه شش فرزند خود در منزل شخصی در روستای چاهداشی نهبندان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان هانیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر هانیه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده