هانیه نه‌ساله به دلیل بیماری هیدرونفروز و درد شکم بستری شده است.

هانیه نه‌ساله به دلیل بیماری هیدرونفروز و درد شکم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هانیه نه‌ساله به دلیل بیماری هیدرونفروز(ورم کلیه)و درد شکم در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر هانیه کارگر و مادر خانه‌دار است و هانیه تنها فرزند این خانواده می‌باشد که اکنون به دلیل مشکل کلیوی که برایش پیش آمده در بیمارستان بستری شده و تحت درمان است.

خانواده هانیه در یک منزل استیجاری در لردگان ساکن هستند ولی به دلیل اینکه شهر محل سکونتشان از نظر تجهیزات درمانی ضعیف می‌باشد، پدر و مادر برای درمان فرزندشان به بیمارستان امام حسین اصفهان مراجعه کرده‌اند.

این خانواده از نظر مالی شرایط مساعدی ندارند و برای درمان هانیه عزیز نیاز به یاری هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت