هانیه دو ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

هانیه دو ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هانیه دو ماهه به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر هانیه کارگر ساده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان هانیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

هانیه از اتباع افغانی می باشد و تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و به همین دلیل هزینه های درمان وی بصورت آزاد محاسبه می شود.

پدر و مادر هانیه قادر به پرداخت هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان فرزندشان چشم‌انتظار یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت