هادی دوساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

هادی دوساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هادی دوساله به دلیل بیماری قلبی(تنگی دریچه قلب)و مشکل تنفسی در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر هادی کارگر خدماتی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در ایرانشهر واقع در سیستان و بلوچستان و در منزل پدری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان هادی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

هادی عزیز جهت ادامه درمان، بایستی به مراکز درمانی با تجهیزات بیشتر اعزام شود.

پدر هادی که شش ماه است حقوقی دریافت نکرده قادر به تامین هزینه درمان فرزندش نیست و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده