هاجر شانزده‌ساله به دلیل مسمومیت دارویی بستری شده است.

 

هاجر شانزده‌ساله به دلیل مسمومیت دارویی بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هاجر شانزده‌ساله به دلیل خوردن تعداد نامعلومی قرص اقدام به خود کشی کرده و دچار مسمومیت شده و در بیمارستان حشمتیه سبزوار بستری شده است.

پدر هاجر که معتاد می‌باشد، کارگر روزمزد است ‌و مادر خیاط می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌‌‌میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در اسفراین سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان هاجر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی، نوار قلب و ...

هاجر به دلیل عدم توانایی مالی خانواده جهت پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر هاجر قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده