نیما چهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

نیما چهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نیما چهارساله به دلیل بیماری قلبی مادرزادی(باز بودن یکی از رگ‌های قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر نیما کارگر خدماتی هتل و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در شهرستان میناب هرمزگان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نیمای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، اکو و ...

پدر و مادر نیما قادر به تامین هزینه‌های درمان وی نمی‌باشند و برای درمان فرزندشان به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده