نیل سه‌ماهه به دلیل اسهال مداوم بستری شده است.

نیل سه‌ماهه به دلیل اسهال مداوم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نیل سه‌ماهه به دلیل اسهال مداوم در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

نیل عزیز به دلیل مشکل روده بزرگ، از بدو تولد به مدت چهل روز در بیمارستان بستری بوده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است ولی همچنان دچار اسهال شدید و مداوم می‌باشد و نیاز به ادامه درمان دارد.

پدر نیل کارگر پیمانکاری و مادر که دچار افسردگی شدید می‌باشد خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در شاهین‌شهر سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، اکو و ...

بنا به توصیه پزشک معالج، نیل عزیز برای ادامه درمان بایستی به یکی از بیمارستانهای تهران با تجهیزات بیشتر انتقال داده شود.

پدر و مادر نیل قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت