نیلا(2) دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

نیلا(2) دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نیلا دوماهه به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر نیلا شاگرد قنادی و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند دوقلوی خود در یک منزل استیجاری در تایباد واقع در استان خراسان رضوی سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نیلای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

نیلای عزیز که در دو ماه گذشته نیز به دلیل آترزی مری در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ این بار به دلیل پنومونی بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت