نیرواناسادات شش‌ماهه به دلیل دل درد شدید بستری شده است.

نیرواناسادات شش‌ماهه به دلیل دل درد شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نیرواناسادات شش‌ماهه به دلیل دل درد شدید در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر نیرواناسادات کارگر روزمزد بنایی و مادر خیاط است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند سه قلوی خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای اصفهان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نیرواناسادات عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر نیرواناسادات قادر به تامین کل هزینه‌های درمان فرزندشان نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت