نگار سه‌ساله به دلیل عفونت گوش بستری شده است.

نگار سه‌ساله به دلیل عفونت گوش بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نگار سه‌ساله به دلیل عفونت گوش در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

نگار عزیز از بدو تولد مبتلا به فلج مغزی(CP)می‌باشد و همواره باید تحت مراقبت باشد.

پدر نگار که مشکل بینایی دارد شاگرد شیشه‌بری و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در اصفهان زندگی می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نگار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر نگار قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و برای تامین بخشی از هزینه درمان، چشم‌انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت