نوشین دوساله به دلیل التهاب کلیه بستری شده است.

نوشین دوساله به دلیل التهاب کلیه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوشین دوساله به دلیل التهاب کلیه در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر نوشین کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در یکی از روستاهای سرخس واقع در استان خراسان رضوی و در منزلی که یکی از اقوام در اختیار آنها قرار داده است سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نوشین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 27 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر نوشین قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده