نوزاد یک‌ماهه(1) به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است.

نوزاد یک‌ماهه(1) به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد یک ماهه به دلیل هیرشپرونگ(بدلیل عدم وجود بافت عصبی کامل درانتهای روده، این قسمت تحرک کافی ندارد، در نتیجه مدفوع در پشت قسمتی که اعصاب کامل ندارد، تجمع پیدا می‌کند و این قسمت بطور مزمن گشاد و بزرگ می‌شود)در بیمارستان بوعلی ساری بستری شده است.

پدرنوزاد کارگر و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصد هزار تومان است.

این خانواده با تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در نکا سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر این نوزاد فاقد مدارک هویتی است و تاکنون موفق به دریافت شناسنامه نشده است و به همین دلیل هزینه های این نوزاد به صورت آزاد محاسبه می شود.

پدر و مادر این نوزاد توانایی پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت